Proiectul „Parteneri în siguranță”- ROBG 125
 

Începând cu luna martie 2017, Unitatea Administrativ Teritorială (U.A.T.) Brosteni din România, în cooperare cu U.A.T. Branistea din România si cu Municipalitatea Boynitsa din Bulgaria au derulat un parteneriat de trei ani al cărui principal scop este dezvoltarea si aplicarea unui sistem comun de management si evaluare a riscurilor în vederea protectiei comunitatilor locale în fata situatiilor de criză.

Proiectul are două directii structurale, una tangibilă si directă, si una intangibilă si indirectă, ambele fiind însă în egală măsură importante. Pe de-o parte, partenerii au achiziționat echipamente corespunzătoare reactiei în caz de situatii de urgentă astfel încât actiunile de preventie să fie semnificativ îmbunătătite, iar infrastructura de standarde înalte să contribuie la minimizarea, controlul si depăsirea consecintelor vicisitudinilor. În completarea componentei tehnice, parteneriatul Branistea-Brosteni-Boynitsa a dezvoltat si un set uniform de proceduri si mărfuri pentru coordonarea si implementarea activitătilor de protecție împotriva vicisitudinilor naturale.

Obiectivul proiectului Partners in Safety este de a derula activitati comune de identificare, evaluare si monitorizare a riscurilor, inclusiv de reducere a acestora, cu scopul de a asigura un mediu de viata sustenabil pentru comunitati.

Principala activitate a proiectului este reprezentată de achizitionarea de utilaje destinate interventiilor pentru situații de urgentă. Prin achizitia utilajelor este prevăzută îmbunătătirea semnificativă a actiunilor de prevenire în cazul situatiilor de urgentă, minimizarea acestora si asigurarea capacitatii tehnice de a actiona.

U.A.T. Brosteni a achizitionat următoarele utilaje:

1 tractor

1 remorcă

1 buldoexcavator

1 plug de zăpadă

1 autocisternă

Scopul sistemului comun de gestionare a riscurilor este ca cei trei parteneri să împărtăsească experientă, resurse si competente si să gestioneze împreună situatii de urgentă. În cadrul sistemului, partenerii fac schimb de informatii în timp real, sunt planificate instruiri comune, simulări si alte initiative, al căror scop este mentinerea si îmbunătătirea disponibilitătii pentru a face fată situatiilor de urgentă prin metode, dotări îmbunătătite.

O parte importantă a sistemului este reprezentată de implicarea părtilor interesate (institutii, voluntari, ONG-uri, întreprinderi etc.) si implicarea acestora în gestionarea riscurilor, astfel încât să se asigure cel mai bun și mai eficient răspuns atunci când este necesar.

Desi nu există o granită fizică comună între partenerii din cadrul proiectului, Branistea, Brosteni si Boynitsa împărtăsesc o expunere similară în fata dezastrelor naturale, cu precădere în fata ninsorilor abundente, a inundațiilor si a riscurilor asociate acestora, dar si în fata unor potentiale situatii extreme cauzate de accidente la Centrala Nucleară Kozlodui, Bulgaria. Elaborarea si implementarea unui sistem comun de management al riscurilor ce are ca scop protejarea vietii si a bunurilor comunitătilor este deplin indispensabil în identificarea articulată a acestor riscuri, dar si în planificarea si implementarea măsurilor caracteristice.

Avantajele unei astfel de structuri comune sunt:

• Asigurarea, dar si continua îmbunătătire a condițiilor de trai într-un mediu înconjurător fizic si social sustenabil

• Posibilitatea de a beneficia de expertiza unor profesionisti în domeniu în ceea ce priveste gestionarea situatiilor extreme (oameni de stiintă, ingineri, antreprenori, etc.)

• Minimizarea pericolelor asociate situatiilor de urgentă, de punere în pericol a vietii, a mediului înconjurător, a activitătii economice, sociale si culturale din regiune

• Identificarea vulnerabilitătilor si a metodelor de contracarare a efectelor potential dezastruoase

• Dezvoltarea competentelor si capacitatilor structurilor administrative si a executivului acestora

• Garantarea prosperitătii comunitătilor, inclusiv a dreptului la educatie initială si continuă

Aici veti regăsi materialele informative/de comunicare produse în cadrul proiectului care contin informatii detaliate, dar mai ales  Manualul sistemului de gestionare comună si Memorandumul de cooperare.

Dacă doriti să aflati cum puteti participa sau pentru orice alt tip de informatii/colaborări în sectorul situatiilor de urgenta, ne puteti contacta/scrie pe telefoanele listate pe website, respectiv la sectiuneaContact.

Proiectul Partners in Safety este finanțat în cadrul Axei prioritare: regiunea verde, obiectivul specific 3.1: îmbunătățirea gestionării comune a riscurilor în regiunea transfrontalieră a Programului de cooperare transfrontalieră Interreg VA România-Bulgaria 2014-2020, cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională și fondurile naționale ale României și Bulgariei

Flyer_studiu_RO_Brosteni_rev1

brosura_interreg_Brosteni_V3_revision1

Skip to content